Tillbaka

enalapril
Enalapril …, Renitec

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Det är viktigt vid hjärtsvikt att om möjligt titrera upp enalapril till adekvat dos, 10-20 mg 2 gånger per dygn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Enalapril är miljöklassificerat.

Motivering

Väldokumenterad ACE-hämmare där lång erfarenhet finns. Förstahandsmedel vid behandling av hjärtsvikt.

För patienten symtomlindrande, minskar behovet av sjukhusinläggningar och ger en bättre prognos.

Expertgruppen anser att enalapril och ramipril är likvärdiga ur effektsynpunkt oavsett bakomliggande etiologi. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection fractions and congestive heart failure. The SOLVD Investigators. N Engl J Med 1991;325:293-302. PubMed
  2. Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart failure. Results of the Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study (CONSENSUS). The CONSENSUS Trial Study Group. N Engl J Med 1987;316:1429-35. PubMed
  3. V-HeFT II: Cohn JN, Johnson G, Ziesche S, Cobb F, Francis G, Tristani F et al. A comparison of enalapril with hydralazine-isosorbide dinitrate in the treatment of chronic congestive heart failure. N Engl J Med 1991;325:303-10. PubMed
  4. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar