Tillbaka

fytomenadion
Konakion Novum

2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

För att minska/återställa PK(INR)-värde beroende på koagulationsförmågan, K-vitaminbrist eller vid behandling med antivitamin K (AVK)-läkemedel.

Förbehåll / Kommentar

Vid allvarlig blödning på grund av K-vitaminbrist eller AVK-behandling rekommenderas, förutom tillförsel av K-vitamin, tillägg av protrombinkomplexkoncentrat.

Effekten av K-vitamintillförsel blir, beroende på given dos, märkbar först efter 6-12 timmar. Efter hög dos (mer än 5 mg) kan effekten av Konakion kvarstå under flera dygn med åtföljande relativ resistens mot AVK-läkemedel.

Fytomenadion bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väldokumenterad effekt vid ovanstående indikationer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Region Stockholms läkemedelskommitté. Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi. Avsnitt 5.2.3. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter