Tillbaka

desmopressin
Octostim

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Som profylax mot eller behandling av blödning orsakad av ärftlig eller förvärvad trombocyt-dysfunktion, von Willebrands sjukdom i mild eller moderat form (brist på von Willebrandfaktor (vWF)) och vid mild form av hemofili A (brist på koagulationsfaktor VIII).

Förbehåll / Kommentar

Desmopressin har en antidiuretisk effekt vilket kan ge vätskeretention. Risk finns för symtomgivande hyponatremi och blodtrycksfall, särskilt vid upprepade doser.

Desmopressin ska inte ges till barn under två år och med försiktighet till äldre vuxna, framför allt vid hjärtsvikt och vid instabil kranskärlssjukdom. Bör undvikas innan partus på grund av risk för försämrat värkarbete och en eventuell risk för barnet. Behandlingen har ingen effekt vid svår von Willebrands sjukdom (typ 3) och ska inte ges till patienter med von Willebrands sjukdom typ 2B eftersom Octostim då kan ge ökad blödningsbenägenhet.

Hos patienter med mild form av von Willebrands sjukdom (typ I) och vissa typer av typ II ökar nivån av vWF i plasma vanligen 2-4 gånger en timme efter administration av desmopressin.

Desmopressin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Desmopressin frisätter FVIII och vWF från blodkärlsväggen. God och väldokumenterad effekt på angivna indikationer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kouides PA, Kadir RA. Menorrhagia associated with laboratory abnormalities of hemostais:epidemiological, diagnostic and therapaeutic aspects. J Thromb Haematost.2007;Suppl 1:175-82. PubMed
  2. Federici AB, Mannucci PM. Management of inherited von Willebrand disease in 2007. Ann Med.2007;39:346-58. PubMed
  3. Mannucci PM, Levi M. Prevention and treatment of major blood loss. N Engl J Med. 2007;356:2301-11. PubMed
  4. Castaman G, Linari S. Diagnosis and Treatment of von Willebrand Disease and Rare Bleeding Disorders. J Clin Med. 2017;6(4). PubMed
  5. Castaman G, Goodeve A, Eikenboom J. Principles of care for the diagnosis and treatment of von Willebrand disease. Haematologica. 2013;98:667-74. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter