Tillbaka

tranexamsyra
Tranexamsyra ..., Cyklokapron, Cyklonova, Tranexa

2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vid blödning och som förebyggande behandling mot blödning eller som behandling vid tillstånd med ökad fibrinolys.

Förbehåll / Kommentar

Tranexamsyra rekommenderas inte vid blödning från urinvägarna på grund av risk för koagelbildning.

Det finns ett svagt samband mellan användning av tranexamsyra och ökad risk för venös trombos.

Dygnsdosen ska reduceras vid nedsatt njurfunktion.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Tranexamsyra bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väldokumenterad effekt vid blödning och vid ökad fibrinolys.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Trauma and severe bleeding. Tranexamic acid within one hour to reduce mortality. Prescrire Int. 2013;22:189-90. PubMed 
  2. Napolitano LM, Cohen MJ, Cotton BA, Schreiber MA, Moore EE. Tranexamic acid in trauma: how should we use it? J Trauma Acute Care Surg. 2013;74:1575-86. PubMed
  3. Ker K, Prieto-Merino D, Roberts I. Systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of tranexamic acid on surgical blood loss. Br J Surg. 2013;100:1271-9. PubMed
  4. Nishihara S, Hamada M. Does tranexamic acid alter the risk of thromboembolism after total hip arthroplasty in the absence of routine chemical thromboprophylaxis? Bone Joint J. 2015;97-B:458-62. PubMed
  5. Sentilhes L, Winer N, Azria E, Sénat MV, Le Ray C, Vardon D et al. Tranexamic Acid for the Prevention of Blood Loss after Vaginal Delivery. Groupe de Recherche en Obstétrique et Gynécologie. N Engl J Med. 2018 Aug 23;379(8):731-742. doi: 10.1056/NEJMoa1800942. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter