Hemostatiskt verkande läkemedel

K-VITAMIN

Konakion Novum

inj

För användning av Konakion Novum, se Antikoagulantiabehandling med AVK och LMH, Viss.

FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Tranexamsyra ..., Cyklokapron Cyklonova
Tranexa

tablett

Cyklokapron

brustablett

Specialiserad vård

FRISÄTTARE AV VON WILLEBRAND-FAKTORN OCH FAKTOR VIII

Octostim

Specialiserad vård

FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Pilexam

inj

Specialiserad vård

PROTROMBINKOMPLEXKONCENTRAT

Protrombinkomplexkoncentrat är förstahandsalternativ vid allvarlig blödning under warfarinbehandling och ges tillsammans med Konakion Novum. Protrombinkomplexkoncentrat används också i vissa fall med allvarlig blödning hos patienter som behandlas med faktor Xa-hämmare.

Vid blödning under behandling med andra antikoagulantia, se Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi, Janusinfo.

Specialiserad vård

ANTIDOT TILL DABIGATRAN

Praxbind

Upprepad dos kan behövas