Tillbaka

turoktokog alfa
NovoEight

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling och profylax mot blödningar hos patienter med hemofili A (kongenitalfaktor VIII-brist).

Förbehåll / Kommentar

NovoEight (turoktokog alfa) kan användas till alla åldersgrupper.

Motivering

God sortimentsbredd. Finns i styrkorna 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE och 3000 IE.

NovoEight (turoktokog alfa) rekombinant koagulationsfaktor VIII-läkemedel,  bedöms ha jämförbar effekt och säkerhet med övriga faktor VIII-preparat till ett mycket lägre pris.

Ca 125 patienter förskrivits FVIII-koncentrat under senaste året i Region Stockholm.

Turoktokog alfa bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ozelo M, Misgav M, Abdul Karim F, Lentz SR, Martin-Salces M, Matytsina I et al. Long-term patterns of safety and efficacy of bleeding prophylaxis with turoctocog alfa (NovoEight(®) ) in previously treated patients with severe haemophilia A: interim results of the guardian(™) 2 extension trial. Haemophilia. 2015 ;21:436-9. PubMed
  2. Tiede A, Klamroth R, Oldenburg J. Turoctocog alfa (recombinant factor VIII). Manufacturing, characteristics and clinical trial results. Hamostaseologie. 2015;35:364-71. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter