Tillbaka

damoktokog alfa pegol*
Jivi

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Upptas

Indikation

För patienter där behandling med FVIII-läkemedel med förlängd halveringstid är aktuell rekommenderas Jivi i första hand.
Gäller barn äldre än 12 år där preparatet har indikation.

Förbehåll / Kommentar

Jivi (damoktokog alfa pegol) kan användas av barn över 12 år.

Motivering

God sortimentsbredd. Finns i styrkorna 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE och 3000 IE.

Föreligger gynnsam kostnadsprofil för Jivi jämfört med andra FVIII-läkemedel.

I Region Stockholm kan ca 50 patienter vara aktuella för behandling med Jivi.

Damoktokog alfa pegol bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Paik J, Deeks E D. Damoctocog Alfa Pegol: A Review in Haemophilia A. Drugs . 2019;79:1147-56.  PubMed
  2. Baumann A, Piel I, Hucke F, Sandmann S, Hetzel T, Schwarz T. Pharmacokinetics, excretion, distribution, and metabolism of 60-kDa polyethylene glycol used in BAY 94-9027 in rats and its value for human prediction. Eur J Pharm Sci . 2019;130:11-20. PubMed
  3. Coyle T E, Reding M T, Lin J C, Michaels L A, Shah A, Powell J. Phase I study of BAY 94-9027, a PEGylated B-domain-deleted recombinant factor VIII with an extended half-life, in subjects with hemophilia. J Thromb Haemost. 2014;12:488-96. PubMed 
  4. Reding M T, Ng H J, Poulsen LH , Eyster M E , Pabinger I, Shin H-J et al. Safety and efficacy of BAY 94-9027, a prolonged-half-life factor VIII. J Thromb Haemost . 2017;15:411-19. PubMed
  5. Shah A, Solms A, Wiegmann S, Ahsman M, Berntorp E, Tiede A  et al. Direct comparison of two extended-half-life recombinant FVIII products: a randomized, crossover pharmacokinetic study in patients with severe hemophilia A. Randomized Controlled Trial. Annals of Hematology. 2019;98:2035-44. PubMed
  6. Solms A, Shah A, Berntorp E, Tiede A, Iorio A, Linardi C et al. Direct comparison of two extended half-life PEGylated recombinant FVIII products: a randomized, crossover pharmacokinetic study in patients with severe hemophilia A. Annals of Hematology. 2020;99:2689–98. PubMedFulltext

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter