Tillbaka

efmoroktokog alfa
Elocta

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII).

Förbehåll / Kommentar

Elocta (efmoroktokog alfa) kan vid behov av långverkande faktor VIII koncentrat användas till barn under 12 år.

Motivering

Preparatval för patienter med fördel av att behandlas med preparat med längre halveringstid. Patienter kan få en effektiv och säker behandling vid hemofili A med ett FVIII-koncentrat med förlängd halveringstid.

Elocta (efmoroktokog alfa) rekombinant koagulationsfaktor VIII-läkemedel, bedöms ha jämförbar effekt och säkerhet med övriga faktor VIII-preparat till ett mycket lägre pris.

God sortimentsbredd. Finns i styrkorna 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 3000 IE.

Miljörisk vid användning av efmoroktokog alfa kan ej uteslutas på grund av brist på data.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Young G, Mahlangu J, Kulkarni R, Nolan B, Liesner R, Pasi J et al. Recombinant factor VIII Fc fusion protein for the prevention and treatment of bleeding in children with severe hemophilia A. J Thromb Haemost. 2015;13:967-77. PubMed
  2. Mahlangu J, Powell JS, Ragni MV, Chowdary P, Josephson NC, Pabinger I et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014;123:317-25. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter