Tillbaka

warfarin
Warfarin Orion

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer

Förbehåll / Kommentar

PK/INR värdet bör ligga mellan 2,0 och 3,0, gärna vid den lägre gränsen hos äldre.

Warfarin Orion saknar det allergena färgämnet indigokarmin vilket är en fördel ur allergisynpunkt men kan försvåra identifieringen av läkemedlet. Individuella förutsättningar får avgöra om Warfarin Orion eller Waran förskrivs vid nyinsättning. Av säkerhetsskäl rekommenderas särskild dosett för vita warfarintabletter (Warfarin Orion) för att särskilja dessa från andra tabletter. Det är viktigt att läkemedelsjournalen uppdateras vid preparatbyte så att dubbelbehandling med Waran och Warfarin Orion förhindras.

Warfarin är miljöklassificerat.

Motivering

Förmaksflimmer innebär för många en ökad risk för embolibildning i hjärtat. Warfarin har i flera studier visat en bättre effekt än ASA för att minska risken för stroke på grund av cerebral emboli. Warfarin har tidigare varit ”gold standard”-behandling för strokeprevention vid förmaksflimmer men NOAK-behandling rekommenderas numera i förstahand.

Apixaban dominerar nu nyinsättningarna för strokeprevention stort och har en lika god persistens (fortsatta uttag från apoteken) som warfarin i SLL. Warfarin har inte varit bättre än NOAK i observationella studier från Europa och USA, inklusive en från SLL där NOAK var minst lika effektivt och säkert som warfarin även bland högriskpatienter såsom de med tidigare allvarlig blödning eller de som var 80 år eller äldre [10].

NOAK har flera fördelar jämfört med warfarin och rekommenderas därför i första hand. Dock finns det patienter som bör ha warfarin i första hand.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SPAF III: Adjusted dose warfarin versus lowintensity, fixeddose warfarin plus aspirin for highrisk patients with atrial fibrillation: Stroke Prevention in Atrial Fibrillation III randomised clinical trial. Lancet. 1996;348:633-8. PubMed
  2. EAFT: Secondary prevention in nonrheumatic atrial fibrillation after transient ischaemic attack or minor stroke. EAFT(European Atrial Fibrillation Trial) Study Group. Lancet. 1993;342:1255-62. PubMed
  3. AFFIRM: Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP, Domanski MJ, Rosenberg Y, Schron EB et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2002;347:1825-33. PubMed
  4. AFASAK: Petersen P, Boysen G, Godtfredsen J, Andersen ED, Andersen B. Placebocontrolled, randomised trial of warfarin and aspirin for prevention of thromboembolic complications in chronic atrial fibrillation. The Copenhagen AFASAK study. Lancet.1989;1:175-9. PubMed
  5. SPAF I: Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Study. Final results. Circulation 1991;84:527-39. PubMed
  6. Mant J, Hobbs FD, Fletcher K, Roalfe A, Fitzmaurice D, Lip GY et al. BAFTA: Warfarin versus aspirin for stroke prevention in an elderly community population with atrial fibrillation. Lancet. 2007;370:493-503. PubMed
  7. SPORTIF V: Ximelagatran vs warfarin for stroke prevention in patients with nonvalvular atrial fibrillation. JAMA. 2005;293:690-8. PubMed
  8. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar. Jämförande värdering av NOAK vid förmaksflimmer. Janusinfo
  9. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962. PubMed
  10. Forslund T, Wettermark B, Andersen M, Hjemdahl P. Stroke and bleeding with non-vitamin K antagonist oral anticoagulant or warfarin treatment in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a population based cohort study. Europace. 2018 Mar 1;20(3):420-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar