Tillbaka

dabigatran
Pradaxa

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer

Förbehåll / Kommentar

Dabigatran är kontraindicerat vid mekanisk klaffprotes eller betydande mitralisstenos, samt vid kraftigt sänkt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min), överkänslighet, vissa läkemedelsinteraktioner, samt vissa tillstånd med ökad risk för blödning. Elimineringen av dabigatran är till stor del (80 procent) njurfunktionsberoende och bör därför användas med försiktighet hos äldre. Biotillgängligheten är låg (i medeltal 6,5 procent) och den interindividuella variabiliteten av plasmahalter och effekt är relativt stor men möjlighet finns att mäta läkemedlet vid behov. Antidot för att reversera effekten finns, se Idarucizumab (Praxbind) – antidot mot dabigatran (Pradaxa), Janusinfo.

Dabigatran innehåller samma blåa färgämne (indigokarmin) som Waran vilket kan ge upphov till klåda.

Dabigatrankapslarna är fuktkänsliga och kan därför inte delas i dosett eller dosdispenseras.

Dabigatran är miljöklassificerat.

Motivering

Dabigatran rekommenderas i andra hand som tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer. Dabigatran är ett alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla läkemedelsinteraktioner.

Dabigatran 150 mg x 2 har visat bättre förebyggande av stroke och dabigatran 110 mg x 2 har visat färre allvarliga blödningar jämfört med warfarin (PK-INR mål 2,0-3,0) i en multinationell studie med 6000 patienter per behandlingsgrupp och 2 års medianuppföljning. Warfarinbehandlingen var dock måttligt välkontrollerad med TTR (Time In Therapeutic Range) i medeltal 64 procent, med stora regionala variationer.

Dabigatran har doseringar som är beroende på ålder och kroppsvikt enligt aktuell Fasstext. Även njurfunktion bör emellertid beaktas vid doseringen. Effekten av dabigatran kan mätas både direkt (läkemedelsanalys) och indirekt (specialkoagulationsanalys) och det finns publicerade data som kan ge vägledning för dosjustering i särskilda fall. Det finns en betydande erfarenhet av dabigatran och flera observationella ”real life” studier visar minst lika god effekt och säkerhet med dabigatran som med warfarin. En studie från Stockholms läns landsting bekräftar detta.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A et al (for the RELY Investigators). Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139-51. PubMed
 2. Wallentin L, Yusuf S, Ezekowitz MD, Alings M, Flather M, Franzosi MG et al. Efficacy and safety of dabigatran compared with warfarin at different levels of international normalised ratio control for stroke prevention in atrial fibrillation: an analysis of the RELY trial. Lancet. 2010;376:975–83. PubMed
 3. Eikelboom JW, Connolly SJ, Brueckmann M, Granger CB, Kappetein AP, Mack MJ et al. Dabigatran versus warfarin in patients with mechanical heart valves. N Engl J Med. 2013;369:1206-14. PubMed
 4. Reilly PA, Lehr T, Haertter S, Connolly SJ, Yusuf S, Eikelboom JW et al. The effect of dabigatran plasma concentrations and patient characteristics on the frequency of ischemic stroke and major bleeding in atrial fibrillation in the RELY trial J Am Coll Cardiol. 2014;63:321-8. PubMed
 5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018. Antikoagulationsbehandling vid Förmaksflimmer. Socialstyrelsen
 6. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962. PubMed
 7. Forslund T, Wettermark B, Andersen M, Hjemdahl P. Stroke and bleeding with NOAC and warfarin treatment in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a population based cohort study. EP Europace 2017;euw416. EP Europace
 8. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar. Jämförande värdering av NOAK vid förmaksflimmer. Janusinfo
 9. Steffel J, Verhamme P, Potpara TS, Albaladejo P, Antz M, Desteghe L et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation, European Heart Journal (2018) 39, 1330–93. PubMed
 10. Ntaios G, Papavasileiou V, Makaritsis K, et al. Real-world setting comparison of nonvitamin-K antagonist oral anticoagulants versus vitamin-K antagonists for stroke prevention in atrial fibrillation; a systematic review and meta-analysis. Stroke 2017;48:2494-503. PubMed
 11. Pollack CV Jr, Reilly PA, van Ryn J, Eikelboom JW, Glund S, Bernstein RA et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal - Full Cohort Analysis. N Engl J Med. 2017;377:431-41. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar