Tillbaka

flekainid*
Tambocor

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Profylax och behandling av symtomatiskt paroxysmalt förmaksflimmer/fladder hos patienter utan strukturell hjärtsjukdom

Förbehåll / Kommentar

Klass 1 antiarytmikum. Kontraindikationer och risker måste beaktas.

Bör vanligen kombineras med betablockerare.

Miljörisk vid användning av flekainid kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Klinisk erfarenhet för konvertering av förmaksflimmer/fladder och som profylax.

Rekommenderas i lokala och internationella vårdprogram [1]. Flekainid (Tambocor) har ett annat biverkningsspektrum än amiodaron (Cordarone). En nackdel är den ökade risken för proarytmi vid hjärtsvikt eller ”strukturell hjärtsjukdom” [2].


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962. PubMed
  2. Echt DS, Liebson PR, Mitchell LB, Peters RW, Obias-Manno D, Barker AH et al. Mortality and morbidity in patients receiving encainide, flecainide, or placebo. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial. N Engl J Med. 1991;324:781-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar