Tillbaka

dronedaron
Dronedaron..., Multaq

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bibehållande av sinusrytm hos patienter med paroxysmalt eller persisterande förmaksflimmer efter det att alternativa behandlingsmetoder har övervägts.

Förbehåll / Kommentar

Dronedaron ska inte ges vid permanent förmaksflimmer där försök att återställa sinusrytmen inte längre bedöms vara aktuella samt vid anamnes på tidigare eller pågående hjärtsvikt eller systolisk vänsterkammardysfunktion.

Leverstatus kontrolleras frekvent efter insättning. Dronedaron höjer P-kreatinin utan att påverka njurfunktionen.

Dronedaron interagerar med antikoagulantia.

Multaq ingår i läkemedelsförmånen endast som tillägg till standardbehandling, vanligen inkluderande betablockerande och blodförtunnande läkemedel, för patienter med icke permanent förmaksflimmer som har minst en av följande kardiovaskulära riskfaktorer; tidigare stroke eller TIA, hypertoni, diabetes, hög ålder, över 75 år. TLV.

Dronedaron är miljöklassificerat.

Motivering

Dronedaron är mer effektivt än placebo [1], men mindre effektivt än amiodaron [2] att förhindra recidiv i förmaksflimmer. Rekommenderas i lokala och internationella vårdprogram [3].


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hohnloser SH, Crijns HJ, van Eickels M, Gaudin C, Page RL, Torp-Pedersen C, Connolly SJ; ATHENA Investigators. Effect of dronedarone on cardiovascular events in atrial fibrillation. N Engl J Med 2009;360:668–78. PubMed
  2. Le Heuzey JY, De Ferrari GM, Radzik D, Santini M, Zhu J, Davy JM. A short-term, randomized, double-blind, parallel-group study to evaluate the efficacy and safety of dronedarone vs. amiodarone in patients with persistent atrial fibrillation: the DIONYSOS study. J Cardiovasc Electrophysiol 2010;21:597–605. PubMed
  3. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962. PubMed
  4. ESC 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation Eur Heart J. 2012 (Epub ahead of print). PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar