Tillbaka

amiodaron
Cordarone

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kammarflimmer, snabb ventrikulär takykardi. Förmaksflimmer.

Förbehåll / Kommentar

Klass III antiarytmikum. Kontraindikationer och risker måste beaktas.

Amiodaron är miljöklassificerat.

Motivering

Symtomatisk effekt. Mångårig klinisk erfarenhet. Rekommenderas i lokala och internationella vårdprogram [1]. Alternativt antiarytmikum med klass III effekt är dronedaron eller sotalol, som dock är mindre effektiva.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar