Tillbaka

verapamil
Isoptin Retard

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Förmaksflimmer, angina pectoris, hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Ska inte ges vid hjärtsvikt.

Verapamil är miljöklassificerat.

Motivering

Oselektiv kalciumantagonist med effekter på hjärta, retledningssystem och blodkärl. Låg proarytmisk risk. Vid förmaksflimmer har Isoptin Retard en frekvenssänkande effekt. Detta medför ofta symtomlindring för patienten.

Retardform av verapamil är att föredra.


Utredningsmaterial och referenser

  1. AFFIRM; Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP, Domanski MJ, Rosenberg Y, Schron EB et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2002;347:1825-33. PubMed
  2. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar