Tillbaka

bisoprolol
Bisoprolol …, Bisomyl, Bisostad, Emconcor CHF

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtarytmier/frekvensreglering. Angina pectoris.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Bisoprolol är miljöklassificerat.

Motivering

Den mest beta-1-selektiva receptorblockeraren. Lång halveringstid. Frekvensreglerande både i vila och vid ansträngning till skillnad från digoxin, som i huvudsak påverkar vilofrekvensen vid förmaksflimmer.

Bedöms vara likvärdig med metoprololsuccinat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lechat P, Hulot JS, Escolano S, Mallet A, Leizorovicz A, Werhlen-Grandjean M et al. Heart rate and cardiac rhythm relationships with bisoprolol benefit in chronic heart failure in CIBIS II Trial. Circulation. 2001;103:1428-33. PubMed, Fulltext 
  2. Plewan A, Lehmann G, Ndrepepa G, Schreieck J, Alt EU, Schomig A et al. Maintenance of sinus rhythm after electrical cardioversion of persistent atrial fibrillation; sotalol vs bisoprolol. Eur Heart J 2001;22:1504-10. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar