Tillbaka

digoxin
Digoxin BioPhausia

2020-12-09 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Förmaksflimmer

Förbehåll / Kommentar

Preparatet har ett smalt terapevtiskt intervall, digitalisintoxikation ses inte sällan. Dosreduktion krävs vid njursvikt och/eller låg kroppsvikt/muskelmassa. Bestämning av plasmakoncentration för digoxin bör ske frikostigt. Bör inte användas i monoterapi vid paroxysmalt förmaksflimmer.

Miljörisk vid användning av digoxin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Hjärtglykosid med lång terapitradition. Frekvenssänkande effekt vid snabbt förmaksflimmer/fladder, särskilt i vila. Symtomlindrande. Vid förmaksflimmer är frekvensreglering viktigt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. AFFIRM; Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP, Domanski MJ, Rosenberg Y, Schron EB et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2002;347:1825-33. PubMed
  2. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar