Tillbaka

klotrimazol
Canesten

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vulvovaginal candidainfektion

Förbehåll / Kommentar

Receptfritt. Flertalet förpackningar ingår inte i läkemedelsförmånen.

Klotrimazol är förstahandsmedel under graviditet. Substansen omklassificerades 2014 i Fass från Kategori A till B:1 för behandling under graviditet. Enligt företaget beror denna omklassificering endast på en EU-harmonisering av texten och nya studier som påverkar kunskapsläget återfinns inte.

Klotrimazol är miljöklassificerat.

Motivering

Välbeprövad och dokumenterad effektiv lokalbehandling mot svampinfektion.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Svensk förening för obstetrik & gynekologi. ARG-rapport nr 71 Vulvovaginala sjukdomar, 2013. SFOG
  2. Czeizel AE, Tóth M, Rockenbauer M.  No teratogenic effect after clotrimazole therapy during pregnancy. Epidemiology. 1999;10:437-40. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning