Tillbaka

flukonazol
Fluconazol …, Diflucan, Solona

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vulvovaginal candidainfektion

Förbehåll / Kommentar

Ska inte ges under graviditet utan särskilda skäl. Vid recidiverande odlingsverifierad candidainfektion har långtidsbehandling prövats med god effekt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Flukonazol är miljöklassificerat.

Motivering

Flukonazol är ett välbeprövat läkemedel för behandling av genitala svampinfektioner. Enkelt förfarande med endosbehandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Svensk förening för obstetrik & gynekologi. ARG-rapport nr 71 Vulvovaginala sjukdomar, 2013. SFOG 
  2. Sobel JD. Recurrent vulvovaginal candidiasis. Am J Obstet Gynecol. 2016;214(1):15-21. Review. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning