Tillbaka

metronidazol
Metronidazol..., Flagyl

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bakteriell vaginos och Trichomonas

Förbehåll / Kommentar

Kan ge antabusliknande biverkningar i samband med alkoholintag.

Vid behandling av trichomonasinfektion ska partnerbehandling ges.

Metronidazol är miljöklassificerat.

Motivering

Väldokumenterat preparat med god effekt vid behandling av anaeroba infektioner och trichomonasinfektioner.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Larsson PG, Forsum U. Bacterial vaginosis - a disturbed bacterial flora and treatment enigma. APMIS 2005;113:305-16. PubMed 
  2. Oduyebo OO, Anolu RI, Ogunsola FT. The effects of antimicrobial therapy on bacterial vaginosis in non-pregnant women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning