Tillbaka

klindamycin
Dalacin

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bakteriell vaginos

Förbehåll / Kommentar

Lokalbehandling med ringa systemeffekt.

Klindamycin är miljöklassificerat.

Motivering

Väldokumenterat preparat med god effekt vid behandling av anaeroba infektioner. Kan ges under graviditet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Larsson PG, Forsum U. Bacterial vaginosis - a disturbed bacterial flora and treatment enigma. APMIS 2005;113:305-16. PubMed 
  2. Oduyebo OO, Anolu RI, Ogunsola FT. The effects of antimicrobial therapy on bacterial vaginosis in non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD006055. PubMed
  3. Eriksson K, Larsson PG, Nilsson M, Forsum U. Vaginal retention of locally administered clindamycin. APMIS. 2011;119(6):373-6. PubMed 
  4. Brocklehurst  P, Gordon  A, Heatley  E, Milan  SJ. Antibiotics for treating bacterial vaginosis in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2013;(1):CD000262 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning