Tillbaka

estradiol
Vagidonna, Vagifem

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Atrofiska besvär i underlivet hos peri- och postmenopausala kvinnor

Förbehåll / Kommentar

God följsamhet. Lokal behandling. Används utan gestagentillägg. Ökar inte risken för bröstcancer.

Pågående behandling med aromatashämmare som adjuvant behandling vid bröstcancer utgör den enda kontraindikationen.

Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning råder. Generellt ett dyrare alternativ än Oestring och Ovesterin. Receptfritt i mindre förpackning (18 vaginaltabletter).

Estradiol är miljöklassificerat. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Kliniskt effektiv lokal lågdosbehandling av vaginal atrofi och torrhet hos peri- och postmenopausala kvinnor.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nilsson K. Urogenital oestrogen deficieny in the postmenopause with special reference to low-dose oestradiol therapy. Dissertation Uppsala. Acta universitatis upsaliensis 1994;498:1-41.
  2. Ballagh SA. Vaginal hormone therapy for urogenital and menopausal symptoms. Semin Reprod Med 2005;23:126-40. PubMed 
  3. Kendall A, Dowsett M, Folkered E Smith I. Caution: Vaginal estradiol appears to be contracindicated in postmenopausla women on adjuvant aromatase inhibitors. Ann Oncol 2006;17:584-7. PubMed
  4. Simon J, Nachtigall L, Gut R, Lang E, Archer D, Utian W. Effective treatment of vaginal atrophy with an ultra-low-dose estradiol vaginal tablet. Obstet Gynecol 2008;112:1053-60. PubMed
  5. Portman D, Shulman L, Yeaw J, Zeng S, Uzoigwe C, Maamari R et al. One-year treatment persistence with local estrogen therapy in postmenopausal women diagnosed as having vaginal atrophy. Menopause. 2015 May 4. [Epub ahead of print] PubMed
  6. Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women (Review),  Cochrane Library 2016, Issue 8. Cochrane

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning