Tillbaka

estradiol
Oestring

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Atrofiska besvär i underlivet hos peri- och postmenopausala kvinnor

Förbehåll / Kommentar

God följsamhet, administreras var tredje månad. Lokal behandling.

Används utan gestagentillägg. Ökar inte risken för bröstcancer.

Pågående behandling med aromatashämmare som adjuvant behandling vid bröstcancer utgör den enda kontraindikationen.

Receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen.

Estradiol är miljöklassificerat. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Kliniskt effektiv lokal lågdosbehandling av vaginal atrofi och torrhet hos peri- och postmenopausala kvinnor.

Vaginalinlägg/vaginalring när patienten föredrar annat administrationssätt än vaginalkräm och vagitorier samt vid otillräcklig effekt av alternativa preparat. Kan med fördel användas tillsammans med prolapsring.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eriksen B. A randomized, open, parallel-group study on the preventive effect of an estradiol-releasing vaginal ring (Estring) on recurrent urinary tract infections in postmenopausal women. Am J Obstet Gynecol. 1999 May;180(5):1072-9. PubMed
  2. Henriksson L, Stjernquist M, Boquist L, Alander U, Selinus I. A comparative multicenter study of the effects of continuous low-dose estradiol released from a new vaginal ring versus estriol vaginal pessaries in postmenopausal women with symptoms and signs of urogenital atrophy. Am J Obstet Gynecol. 1994 Sep;171(3):624-32. PubMed
  3. Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women (Review),  Cochrane Library 2016, Issue 8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning