Tillbaka

tranexamsyra
Tranexamsyra …, Cyklokapron, Cyklonova, Tranexa

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Riklig menstruationsblödning

Förbehåll / Kommentar

Tranexamsyra kan ges till kvinnor med rikliga regelbundna blödningar. Oregelbundna blödningar ska först utredas.

Behandling med tranexamsyra påbörjas då riklig blödning startat. Behandlingen påverkar inte blödningens längd.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Tranexamsyra finns även i receptfri mindre förpackning för egenvård.

Tranexamsyra bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Motivering

God klinisk effekt med tranexamsyra som är en fibrinolyshämmare. Individuell dosering.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Bonnar J, Sheppard BL. Treatment of menorrhagia during menstruation: randomised controlled trial of ethamsylate, mefenamic acid, and tranexamic acid. BMJ. 1996;313:579-82. PubMed
  2. Bitzer J, Heikinheimo O, Nelson AL, Calaf-Alsina J, Fraser IS. Medical management of heavy menstrual bleeding: a comprehensive review of the literature. Obstet Gynecol Surv. 2015;70:115-30. PubMed
  3. Kiseli M, Kayikcioglu F, Evliyaoglu O, Haberal A. Comparison of Therapeutic Efficacies of Norethisterone, Tranexamic Acid and Levonorgestrel-Releasing Intrauterine System for the Treatment of Heavy Menstrual Bleeding: A Randomized Controlled Study. Gynecol Obstet Invest. 2016;81(5):447-53. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning