Tillbaka

levonorgestrel
Levosert

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Riklig menstruationsblödning

Förbehåll / Kommentar

Hormonspiral som ger en lokal atrofi av endometriet. Effektduration 5 år. Det är vanligt med småblödningar under de första månaderna efter insättning. Ofta blödningsfrihet.

Kan användas av alla kvinnor, även de som inte fött barn och av ammande kvinnor.

Levonorgestrel är miljöklassificerat. Levonorgestrel bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Hormonspiralen Levosert är ett likvärdigt alternativ till Mirena. Priset för Levosert är signifikant lägre och Levosert ersätter därför Mirena för indikationerna antikonception och riklig blödning.

Blödningsmängden reduceras kraftigt och metoden är den farmakologiskt mest effektiva. 

God compliance.

Hormonspiraler med lokalt låg frisättning av gestagen i livmodern bedöms ge lägre risk för miljöpåverkan jämfört med exempelvis peroral administrering där den administrerade mängden hormon är avsevärt högre. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mawet M, Nollevaux F, Nizet D, Wijzen F, Gordenne V, Tasev N, Segedi D, Marinescu B, Enache A, Parhomenko V, Frankenne F, Foidart JM. Impact of a new levonorgestrel intrauterine system, Levosert(®), on heavy menstrual bleeding: results of a one-year randomised controlled trial. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2014 Jun;19(3):169-79. PubMed
  2. Creinin MD, Jansen R, Starr RM, Gobburu J, Gopalakrishnan M, Olariu A. Levonorgestrel release rates over 5 years with the Liletta® 52-mg intrauterine system. Contraception. 2016 Oct;94(4):353-6. PubMed
  3. Schreiber CA, Teal SB, Blumenthal PD, Keder LM, Olariu AI, Creinin MD. Bleeding patterns for the Liletta® levonorgestrel 52 mg intrauterine system. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2018 Apr;23(2):116-120. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning