Tillbaka

noretisteron
Primolut-Nor

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anovulatorisk blödning. Uppskjuta eller tidigarelägga menstruationen.

Förbehåll / Kommentar

Viss androgenicitet föreligger.

Noretisteron är miljöklassificerat.

Motivering

Syntetiskt gulkroppshormon med vissa androgena egenskaper som vid tillfällig behandling kan avbryta pågående blödning och efter slutförande av kur kan framkalla menstruation.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Cameron IT, Haining R, Lumsden MA, Thomas VR, Smith SK. The effects of mefenamic acid and norethisterone on measured menstrual blood loss. Obstet Gynecol 1990;76:85-8. PubMed  

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning