Tillbaka

medroxyprogesteron
Provera

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anovulatorisk blödning. Uppskjuta eller tidigarelägga menstruationen.

Förbehåll / Kommentar

Medroxyprogesteron är miljöklassificerat.

Motivering

Syntetiskt gulkroppshormon med ringa androgena egenskaper som vid tillfällig behandling kan avbryta pågående blödning och efter slutförande av kur kan framkalla menstruation.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Fraser IS, Lobo R. Update on progestogen therapy. J Reprod Med 1999;44:139-58. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning