Tillbaka

immunoglobulin anti-D
Rhophylac

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Profylax mot RhD-immunisering vid graviditet och förlossning hos RhD-negativa kvinnor med RhD-positivt foster.

Förbehåll / Kommentar

Immunoglobulin anti-D bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Profylaktiskt mot Rh-immunisering hos Rh-negativa kvinnor i samband med graviditet och förlossning.


Utredningsmaterial och referenser

  1. McBain RD, Crowther CA, Middleton P. Anti-D administration in pregnancy for preventing Rhesus alloimmunisation. Cochrane Database Syst Rev. 2015 (9) CD000020 PubMed
  2. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi; Arbets- och referensgrupp för Perinatologi. ARG-rapport nr 74 2015. Graviditetsimmunisering. SFOG

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning