Tillbaka

sertralin
Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Premenstruell dysforisk störning (PMDS)

Förbehåll / Kommentar

Medicinering vid svåra premenstruella symtom diagnostiserade som PMDS då andra alternativ (t.ex. p-piller) har otillräcklig effekt.

Medicinering endast under lutealfas är lika effektiv som kontinuerlig medicinering.

Individuell dosanpassning med startdos 50 mg sertralin dagligen som vid behov kan ökas till 100 mg dagligen.

Rekommenderas utanför av läkemedelsmyndighet godkänd indikation. Dokumentation och klinisk erfarenhet stödjer användning av sertralin vid PMDS.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Sertralin är miljöklassificerat. Sertralin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

SSRI-preparat har i placebokontrollerade studier visat en mycket god effekt vid svåra premenstruella symtom, så kallade PMDS. Alla SSRI förefaller effektmässigt likvärdiga.

Sertralin är avsevärt billigare än Premalex (escitalopram) som är registrerad på denna indikation.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Marjoribanks J, Brown J, O'Brien PMS, Wyatt K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome (Review). Cochrane 2013, issue 6. PubMed
  2. Ismaili E, Walsh S, O'Brien PMS, Bäckström T, Brown C, Dennerstein L et al. Fourth consensus of the International Society for Premenstrual Disorders (ISPMD): auditable standards for diagnosis and management of premenstrual disorder. Arch Womens Ment Health. 2016;19:953-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning