Tillbaka

escitalopram
Escitalopram …, Cipralex

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Premenstruell dysforisk störning (PMDS)

Förbehåll / Kommentar

Medicinering vid svåra premenstruella symtom diagnostiserade som PMDS då andra alternativ (t.ex. p-piller) har otillräcklig effekt.

Medicinering endast under lutealfas är lika effektiv som kontinuerlig medicinering.

Rekommenderad dos är (10-)20 mg per dygn.

Rekommenderas utanför av läkemedelsmyndighet godkänd indikation. Dokumentation och klinisk erfarenhet stödjer användning av escitalopram vid PMDS.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept vid förskrivning av escitalopramgenerika.

Escitalopram är miljöklassificerad. Escitalopram bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Escitalopram har i en placebokontrollerad dosrespons-studie visat god effekt mot flera symtom på PMDS samt att dosen 20 mg dagligen är mer effektiv än 10 mg dagligen.

Escitalopramgenerika är avsevärt billigare än Premalex.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eriksson E, Ekman A, Sinclair S, Sörvik K, Ysander C, Mattson UB et al. Escitalopram administered in the luteal phase exerts a marked and dose-dependent effect in premenstrual dysphoric disorder. J Clin Psychopharmacol. 2008;28(2):195-202. PubMed
  2. Marjoribanks J, Brown J, O'Brien PMS, Wyatt K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome (Review). Cochrane 2013, issue 6. PubMed
  3. Ismaili E, Walsh S, O'Brien PMS, Bäckström T, Brown C, Dennerstein L et al. Fourth consensus of the International Society for Premenstrual Disorders (ISPMD): auditable standards for diagnosis and management of premenstrual disorder.
    Arch Womens Ment Health. 2016;19:953-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning