Tillbaka

misoprostol
Cytotec

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Cervixmognad och uteruskontraktion i samband med spontan och inducerad abort.

Förbehåll / Kommentar

Vid medicinsk abort ska preparatet kombineras med antiprogesteron.

Effektiv behandling i kombination med mifepriston vid medicinsk abort och för cervixmognad vid kirurgisk abort.

Doseras enligt särskild rekommendation.

Rekommenderas utanför av läkemedelsmyndighet godkänd indikation. Dokumentation och klinisk erfarenhet stödjer användning av misoprostol för avbrytande av graviditet.

Misoprostol är miljöklassificerat.

Motivering

Väl dokumenterad behandling vid medicinsk abort och för cervixdilatation vid kirurgisk abort.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kulier R, Kapp N, Gülmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Cheng L, Campana A. Medical methods for first trimester abortion. The Cochrane Database Syst Rev, 2011(11) CD002855. PubMed 
  2. Dodd JM, Crowther CA. Misoprostol for induction of labour to terminate pregnancy in the second or third trimester for women with a fetal anomaly or after intrauterine fetal death. Cochrane Database Systematic Reviews 2010 (4).CD004901. PubMed
  3. Neilson JP, Gyte GM, Hickey M, Vazquez JC, Dou L. Medical treatments for incomplete miscarriage. Cochrane Database Systematic Reviews 2013 (3) CD007223. PubMed
  4. SFOG arbets- och referensgrupp för familjeplanering. Inducerad abort, rapport nr 78, 2018. SFOG

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning