Tillbaka

mifepriston
Mifegyne

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Förberedelse för behandling med prostaglandinanalog vid avbrytande av graviditet samt förlossningsinduktion vid intrauterin fosterdöd.

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av mifepriston kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Antiprogesteron med väldokumenterad effekt. Effektiv behandling för avbrytande av graviditet i kombination med prostaglandinanalog såsom misoprostol (Cytotec).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kulier R, Kapp N, Gülmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Cheng L, Campana A. Medical methods for first trimester abortion. The Cochrane Library, 2011(11) CD002855 PubMed
  2. Crane JM, Bennett KA. A Meta-analysis of controlled release prostaglandin for cervical ripening and labour induction. JSOGC 2000;22:692-8. PubMed
  3. Ashok PW, Penny GC, Flett GM, Templeton A. An effective regimen for early medical abortion: a report of 2000 consecutive cases. Hum Reprod 1998;13:2962-5. PubMed
  4. Wagaarachchi PT, Ashok PW, Narvekar NN, Smith NC, Templeton A. Medical management of late intrauterine death using a combination of mifepristone and misoprostol. BJOG 2002,109(4);443-7 PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning