Tillbaka

misoprostol
Cytotec

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Inkomplett eller uteblivet missfall

Förbehåll / Kommentar

Vaginal eller sublingual behandling.

Doseras enligt särskild rekommendation.

Rekommenderas utanför av läkemedelsmyndighet godkänd indikation. Dokumentation och klinisk erfarenhet stödjer användning av misoprostol för behandling av missfall.

Misoprostol är miljöklassificerat.

Motivering

Effektiv och säker behandling. Medicinskt säkert alternativ till kirurgisk behandling.

Misoprostol är kostnadseffektivt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Neilson JP, Gyte GM, Hickey M, Vazques JC, Dou L. Medical treatments for incomplete miscarriage. The Cochrane database for systematic reviews 2013 (3): CD 007223. PubMed
  2. Dodd JM, Crowther CA. Misoprostol for induction of labour to terminate pregnancy in the second or third trimester for women with a fetal anomaly or after intrauterine fetal death. Cochrane Database Systematic Reviews 2010 (4). CD004901 PubMed
  3. SFOG arbets- och referensgrupp för familjeplanering. Inducerad abort, rapport nr 78, 2018. SFOG

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning