Tillbaka

kabergolin
Cabergoline …, Dostinex

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hyperprolaktinemi/prolaktinom

Förbehåll / Kommentar

Kabergolin är kontraindicerat till patienter med risk för psykos.

Vid behandling med kabergolindoser som förväntas överstiga 2 mg/vecka eller om biljud auskulteras över hjärtat bör ekokardiografi övervägas innan behandlingen påbörjas och därefter var 12:e månad.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av kabergolin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Långverkande dopaminagonist som är minst lika effektiv och säker som bromokriptin vid behandling av hyperprolaktinemi/prolaktinom. Prolaktinnivån och menstruationsfunktionen normaliseras i mer än 80 procent hos kvinnor med hyperprolaktinemi/prolaktinom och tumörregress kan påvisas i drygt 60 procent av fallen vid makroprolaktinom.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Webster J, Piscitelli G, Polli A, Ferrari CI, Ismail I, Scanlon MF. A comparison of cabergoline and bromocriptine in the treatment of hyperprolactinemic amenorrhea. N Engl J Med 1994;331:904-9. PubMed
  2. Ono M, Miki N, Kawamata T, Makino R, Amano K, Seki T et al. Prospective study of high-dose cabergoline treatment of prolactinomas in 150 patients. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:4721-7. PubMed
  3. Auriemma RS, Perone Y, Di Sarno A, Grasso LFS, Guerra E, Gasperi M et al. Results of a single-center observational 10-year survey study on recurrence of hyperprolactinemia after pregnancy and lactation. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:372-9. PubMed
  4. Sénat MV, Sentilhes L, Battut A, Benhamou D, Bydlowski S, Chantry A et al. Postpartum practice: guidelines for clinical practice from the French College of Gynaecologists and Obstetricians (CNGOF). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016;202:1-8 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning