Tillbaka

bromokriptin
Parlodel, Pravidel

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hyperprolaktinemi/prolaktinom

Förbehåll / Kommentar

Pravidel är kontraindicerat till patienter med risk för psykos.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Bromokriptin är miljöklassificerat.

Motivering

Effektiv behandling vid hyperprolaktinemi/prolaktinom.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ivan G, Szigeti-Csucs N, Olah M, Nagy GM, Goth MI. Treatment of pituitary tumors: dopamine agonists. Endocrine. 2005;28:101-10. PubMed
  2. Yu C, Wu Z, Gong J. Combined treatment of invasive giant prolactinomas. Pituitary. 2005;8:61-5. PubMed
  3. Berinder K, Stackenäs I, Akre O, Hirschberg AL, Hulting AL. Hyperprolactinemia in 271 women: up to three decades of clinical follow-up. Clin Endocrinol 2005;63:450-5. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning