Tillbaka

letrozol
Letrozol ...

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anovulatorisk infertilitet/subfertilitet

Förbehåll / Kommentar

Behandlingen ska monitoreras med ultraljud. Risk för flerbörd.

För ovulationsinduktion rekommenderas 1 tablett=2,5 mg dagligen under cykeldag 3-7. Om enkel dos inte ger ovulation ska dosen höjas till 2 eller 3 tabletter dagligen. Om doshöjning inte leder till ovulation ska annan behandling väljas.

Rekommenderas utanför av läkemedelsmyndighet godkänd indikation. Dokumentation och klinisk erfarenhet stödjer användning av letrozol vid peroral ovalutionsstimulering.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Letrozol är miljöklassificerat.

Motivering

Peroral ovulationsinduktion. Väldokumenterad effekt vid assisterad befruktning. Förmånligt pris.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Franik S, Eltrop SM, Kremer JA, Kiesel L, Farquhar C.Aromatase inhibitors (letrozole) for subfertile women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 24;5:CD010287. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning