Tillbaka

koriongonadotropin alfa
Ovitrelle

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ovulationsinduktion

Förbehåll / Kommentar

Behandlingen ska initieras och monitoreras av läkare med specialkompetens inom området. Ska inte ges vid risk för allvarlig överstimulering.

Koriongonadotropin alfa bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väldokumenterad effekt och betydligt mer användarvänligt (förfylld injektionspenna) än alternativet. Rekombinant framställt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. The European Recombinant Human Chorionic Gonadotrophin Study Group. Induction of final follicular maturation and early luteinization in women undergoing ovulation induction for assisted reproduction treatment--recombinant HCG versus urinary HCG. Hum Reprod. 2000;15:1446-51. PubMed
  2. Saunders H, Schertz JC, Hecker C, Lang B, Arriagada P. The recombinant human chorionic gonadotropin prefilled pen: results of patient and nurse human factors usability testing. Expert Opin Drug Deliv. 2012;9:893-900. PubMed
  3. Youssef MA, Abou-Setta AM, Lam WS. Recombinant versus urinary human chorionic gonadotrophin for final oocyte maturation triggering in IVF and ICSI cycles. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 23;4:CD003719.  PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning