Tillbaka

menotropin
Menopur

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ovulationsstimulering och kontrollerad hyperstimulering vid assisterad befruktning inklusive hypofysär anovulation.

Förbehåll / Kommentar

Ska förskrivas och monitoreras av läkare med specialkunskap inom fertilitetsbehandling.

Blandas före injektion i multidos.

Subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl, TLV.

Miljörisk vid användning av menotropin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Högrenat urinderiverat humant menopausgonadotropin tillsammans med humant koriongonadotropin med mycket väldokumenterad effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. van Wely M, Kwan i, Burt AL, Thomas J, Vail A, Van der Veen F et al. Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian stimulation in assisted reproductive technology cycles. A Cochrane review. Human Reprod Update 2012;18:340. PubMed
  2. van Wely M, Kwan I, Burt AL, Thomas J, Vail A, Van der Veen F et al. Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian stimulation in assisted reproductive technology cycles (Review) Cochrane Library Cochrane Database Syst Rev. 2011;(2):CD005354. PubMed
  3. Deeks ED. Highly Purified Human Menopausal Gonadotropin (Menopur®): A Profile of Its Use in Infertility. Clinical Drug Investigation 2018; (38):1077–1084 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning