Tillbaka

follitropin alfa
Gonal-f

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ovulationsstimulering och kontrollerad hyperstimulering vid assisterad befruktning.

Förbehåll / Kommentar

Ska förskrivas och monitoreras av läkare med specialkunskap inom fertilitetsbehandling.

Subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl, TLV.

Follitropin alfa bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Rekombinant framställt FSH-preparat med mycket väldokumenterad effekt. Användarvänlig injektionspenna.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Bergandi L, Canosa S, Carosso  AR , Paschero C, Gennarelli G, et al.  Human Recombinant FSH and Its Biosimilars: Clinical Efficacy, Safety, and Cost-Effectiveness in Controlled Ovarian Stimulation for In Vitro Fertilization. Pharmaceuticals. 2020 Jun 27;13(7):136 PubMed
  2. Levi Setti PE, Alviggi C, Colombo GL, Pisanelli C, Ripellino C, Longobardi S et al. Human recombinant follicle stimulating hormone (rFSH) compared to urinary human menopausal gonadotropin (HMG) for ovarian stimulation in assisted reproduction: a literature review and cost evaluation. J Endocrinol Invest. 2015;38(5):497-503. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning