Tillbaka

nafarelin
Synarel, Synarela

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nedreglering av hypofyshormoner i samband med assisterad befruktning.

Förbehåll / Kommentar

Behandlingen ska initieras och monitoreras av läkare med specialkompetens inom området.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Miljörisk vid användning av nafarelin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Förstahandsval. Väldokumenterad effekt. Nässpray i tvådosförfarande.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Avrech OM, Goldman GA, Pinkas H, Amit S, Neri A, Zukerman Z et al. Intranasal nafarelin versus buserelin (short protocol) for controlled ovarian hyperstimulation before in vitro fertilization: a prospective clinical trial. Gynecol Endocrinol 1996;10:165-70. PubMed
  2. Wong JM, Forrest KA, Snabes SZ, Zhao SZ, Gersh GE, Kennedy SH. Efficacy of nafarelin in assisted reproductive technology: a meta-analysis. Hum Reprod Update 2001;7:92-101. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning