Tillbaka

progesteron
Lutinus

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Lutealfasstöd vid assisterad befruktning.

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av progesteron kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Vaginal applikation med väldokumenterad effekt. Mer användarvänlig beredning och billigare än alternativt preparat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Doody KJ, Schnell VL, Foulk RA, Miller CE, Kolb BA, Blake EJ et al. Endometrin for luteal phase support in a randomized, controlled, open-label, prospective in-vitro fertilization trial using a combination of Menopur and Bravelle for controlled ovarian hyperstimulation. Fertil Steril 2009; 91(4):1012–7. PubMed
  2. Khan N, Richter KS, Newsome TL, Blake EJ, Yankov VI. Matched-samples comparison of
    intramuscular versus vaginal progesterone for luteal phase support after in vitro fertilization and
    embryo transfer. Fertil Steril 2008; 91(6):2445–50. PubMed
  3. Blake EJ, Norris PM, Dorfman SF, Longstreth J, Yankov VI. Single and multidose pharmacokinetic study of a vaginal micronized progesterone insert (Endometrin) compared with vaginal gel in healthy reproductive-aged female subjects. Fertil Steril. 2010;94(4):1296-301. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning