Fertilitetsbehandling

Specialiserad vård

Fertilitetsbehandling

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rökning försämrar fertiliteten hos både kvinnor och män.
•    Undervikt och kraftig övervikt försämrar fertiliteten.

Peroral ovulationsstimulering

Letrozol ...

Ovalutionsstimulering med gonadotropiner

Menopur

Ovulationsinduktion efter ovulationsstimulering

Nedreglering av gonadotropiner

Synarel, Synarela

nässpray

Gonadotropinantagonist

Fyremadel, Orgalutran

inj

Lutealfasstöd

Lutinus

vaginaltablett