Tillbaka

misoprostol
Angusta

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Induktion av förlossning

Förbehåll / Kommentar

Misoprostol är miljöklassificerat. 

Peroralt läkemedel att använda för förlossningsinduktion vid omogen cervix.

Motivering

Läkemedel i rekommenderad styrka och med godkänd indikation. Väldokumenterad effekt. Lätt att administrera. 

 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Information fån läkemedelsverket. Läkemedelsmonografi Angusta 2018; 29 (3)  Läkemedelsverket
  2. Weeks AD, Navaratnam K, Alfirevic Z. Simplifying oral misoprostol protocols for the induction of labour. BJOG. 2017 Oct;124(11) 1642-45. PubMed
  3. Alfirevic Z, Aflaifel N, Weeks A. Oral misoprostol for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 13;(6):CD001338 PubMed
  4. Dodd JM, Crowther CA, Robinson JS. Oral misoprostol for induction of labour at term: randomised controlled trial. BMJ 2006; 332 (7540): 509-13 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning