Tillbaka

misoprostol
Cytotec

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Induktion av förlossning.

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderas utanför av läkemedelsmyndighet godkänd indikation. Dokumentation och klinisk erfarenhet stödjer användning av misoprostol för förlossningsinduktion.

Kräver särskilt beredningsprotokoll.

Misoprostol är miljöklassificerat.

Motivering

Väldokumenterad effekt och förmånligt pris.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Crane JM, Bennett KA. A meta-analysis of controlled release prostaglandin for cervical ripening and labour induction. J SOGC. 2000;22:692-8. PubMed
  2. Dodd JM, Crowther CA. Misoprostol for induction of labour to terminate pregnancy in the second or third trimester for women with a fetal anomaly or after intrauterine fetal death. Cochrane Database Systematic Reviews 2010 (4). PubMed
  3. Alfirevic Z, Aflaifel N, Weeks A. Oral misoprostol for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2014 (6) CD001338 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning