Tillbaka

dinoproston
Minprostin

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Induktion av förlossning vid omogen cervix.

Förbehåll / Kommentar

Försiktighet ska iakttas då Minprostin ges till patienter med patologiskt värkarbete samt till kvinnor som genomgått kejsarsnitt.

Andrahandsval. Idag används Minprostin i klinisk praxis endast vid behov av ytterligare metod efter att misoprostol har givits. Mer svårstyrt än misoprostol och kan som andra vaginala prostaglandiner öka risken för överstimulering av värkarbetet.

Miljörisk vid användning av dinoproston kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Prostaglandinanalog i vaginal gelform med väldokumenterad effekt på cervixutmognad.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SFOG Riktlinje Induktion av förlossning 2016-08-28 SFOG
  2. Dinoprostone Vaginal Insert: A Review in Cervical Ripening. Shirley M. Drugs 2018;78(15):1615-24. PubMed Fulltext
  3. A randomized prospective study of misoprostol and dinoproston for induction of labor Belfrage P, Smedvig E, Gjessing L, Eggebø TM, Oklandet I. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000 Dec;79(12):1065-8. PubMed Fulltext

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning