Tillbaka

oxytocin
Oxytocin Pilum

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Uteruskontraherande medel som används vid blödning efter förlossning och abort.

Förbehåll / Kommentar

Förstahandsmedel vid blödning.

Miljörisk vid användning av oxytocin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Väl dokumenterad och effektiv behandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Current Obstetrics and Gynecology. De Cherney AH, Nathan L Lange Medical Books 2003.
  2. Westhoff G, Cotter AM, Tolosa JE. Prophylactic oxytocin for the third stage of labour to prevent postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(10):CD001808. PubMed
  3. McDonald S, Abbot JM, Higgins SP. Prophylactic ergometrine-oxytocin versus oxytocin for the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev, 2004 (1) CD000201. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning