Tillbaka

misoprostol
Cytotec

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Upptas

Indikation

Atonisk blödning efter förlossning och abort.

Förbehåll / Kommentar

Andrahandsmedel.

Rekommenderas utanför av läkemedelsmyndighet godkänd indikation.

Misoprostol är miljöklassificerat.

Motivering

Prostaglandinanalog med väldokumenterad uteruskontraherande effekt och förmånligt pris. Dokumentation och klinisk erfarenhet stödjer användning av misoprostol för att ge kontraktion av uterus för att förhindra större blödning efter förlossning och abort.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Gallos ID, Williams HM, Price MJ, Merriel A, Gee H, Lissauer D,et al. Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2018 25;4(4):CD011689 PubMed Fulltext
  2. Joy SD, Sanchez-Ramos L, Kaunitz AM. Misoprostol use during the third stage of labor.  Int J Gynaecol Obstet. 2003;82(2):143-52. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning