Tillbaka

metylergometrin
Methergin

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Atonisk blödning efter förlossning.

Förbehåll / Kommentar

Andrahandsmedel. Kontraindicerat vid svår hypertoni, preeklampsi och obliterativ kärlsjukdom.

Metylergometrin är miljöklassificerat.

Motivering

Väl dokumenterad uteruskontraherande effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Current Obstetrics and Gynecology. De Cherney AH, Nathan L Lange. Medical Books 2003.
  2. McDonald S, Abbot JM, Higgins SP. Prophylactic ergometrine-oxytocin versus oxytocin for the third stage of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2004 (1) CD000201. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning