Tillbaka

karboprost
Prostinfenem

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Svår atonisk blödning efter förlossning.

Förbehåll / Kommentar

Andrahandsmedel.

Försiktighet vid svår astma.

Miljörisk vid användning av karboprost kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Prostaglandinanalog med väldokumenterad uteruskontraherande effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hayashi RH, Castillo MS, Noah ML. Management of severe postpartum hemorrhage with a prostaglandin F2 alpha analogue. Obstet Gynecol. 1984;63:806-8. PubMed
  2. Granström L, Ekman G, Ulmsten U. Intravenous infusion of 15 methyl-prostaglandin F2 alpha (Prostinfenem) in women with heavy post-partum hemorrhage. Acta Obstet Gynecol Scand 1989;68:365-7. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning