Tillbaka

estradiol
Lenzetto

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Upptas

Indikation

Behandling av klimakteriebesvär.

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare eller pågående bröst- eller endometriecancer, djup ventrombos/lungemboli, angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke eller allvarlig leversjukdom.

Ska alltid ges tillsammans med gestagen, cykliskt eller kontinuerligt, till kvinnor som har livmodern kvar.

Estradiol är miljöklassificerat. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

God symtomlindring av klimakteriella besvär. Transdermal behandling med estradiol förefaller inte medföra någon ökad risk för tromboembolisk sjukdom till skillnad från peroral medicinering. Individuell dosering i tre olika doser.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Boardman HMP, Hartley L, Eisinga A, Main C, Roqué i Figuls M, Bonfill Cosp X et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in both healthy post-menopausal women and post-menopausal women with pre-existing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 10;3:CD002229. PubMed
  2. Mohammed K, Abu Dabrh AM, Benkhadra K, Al Nofal A, Carranza Leon BG, Prokop LJ et al. Oral vs Transdermal Estrogen Therapy and Vascular Events: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(11):4012-20. PubMed 
  3. Baber RJ, Panay N, Fenton A; The IMS Writing Group. Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016;19:109-50. PubMed
  4. Hodis HN, Mack WJ, Henderson VW, Shoupe D, Budoff MJ, Hwangf et al for the ELITE Research Group. Vascular Effects of Early versus Late Postmenopausal Treatment with Estradiol. N Engl J Med. 2016;374:1221-31. PubMed
  5. Sjögren LL, Mørch LS, Løkkegaard E. Hormone replacement therapy and the risk of endometrial cancer: A systematic review. Maturitas. 2016;91:25–35. PubMed
  6. Hamoda H, Panay N, Arya R, Savvas M. The British Menopause Society & Women’s Health Concern 2016 recommendations on hormone replacement therapy in menopausal women Post Reproductive Health 2016;22:165–83 SagePub
  7. Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, Lumsden MA, Murad MH, Pinkerton JV et al. Treatment of Symptoms of the Menopause: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:3975-4011. PubMed
  8. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2017;24:728-53. PubMed
  9. SFOG - Råd för menopausal hormonbehandling 2019. Bakgrundsdokuent. SFOG

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning