Tillbaka

noretisteron
Primolut-Nor

2020-12-09 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Gestagentillägg vid östrogenbehandling till peri- och postmenopausala kvinnor.

Förbehåll / Kommentar

Viss androgenicitet föreligger.

Noretisteron är miljöklassificerat.

Motivering

Syntetiskt gulkroppshormon med dokumenterat god skyddseffekt på endometriet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Cameron IT, Haining R, Lumsden MA, Thomas VR, Smith SK. The effects of mefenamic acid and norethisterone on measured menstrual blood loss. Obstet Gynecol 1990;76:85-8. PubMed
  2. Kuhl H. Pharmacology of progestogens. J Reproduktionsmed Endokrinol. 2011;8:157–77. 

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning